tin tức và tuyển dụng

Trong project chế tạo thiết bị lặn điều khiển dưới nước-ROV, nhiều sinh viên Bm kỹ thuật Tàu thủy Đại ...
Xem Chi Tiết
Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin là Quỹ xã hội hóa Quỹ được Bộ Nội Vụ cấp giấy phép, ...
Xem Chi Tiết
Công ty Austal Việt Nam sẽ tổ chức Ngày hội Nghề Nghiệp tại Công ty vào ngày 15/09/2019 (Chủ Nhật) ...
Xem Chi Tiết
Ngày 1/7/2019, Bộ Môn Kỹ thuật Tàu thủy ĐH. Bách Khoa TP.HCM đã đưa các em sinh viên (đã được ...
Xem Chi Tiết