Tin tức và tuyển dụng

[pt_view id=”c6d1866b54″]

Cán bộ - Giảng viên

       PGS.TS Lê Tất Hiển

       Trưởng Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy

       Email: hienlt@hcmut.edu.vn

      SĐT: +84-28 3.864 7256 (Ext. 5655)

 

    PGS.TS Lê Đình Tuân

    Phó. Trưởng Khoa Kỹ thuật giao thông

    Email: tuan-ledinh@hcmut.edu.vn

    SĐT: +84-28 3.864 7256 (Ext. 5658)

 

        ThS Võ Trọng Cang

        Phó chủ nhiệm bộ môn

        Email: vtcang@hcmut.edu.vn

        SĐT: +84-28 3.864 7256 (Ext. 5655)

        ThS Trần Văn Tạo

        Cán bộ giảng dạy

        Email: tao.tranvan@hcmut.edu.vn

                                        SĐT: +84-28 3.864 7256 (Ext. 5655)

 

        ThS Nguyễn Vương Chí

        Cán bộ giảng dạy

        Email: nvchi@hcmut.edu.vn

        SĐT: +84-28 3.864 7256 (Ext. 5655)

 

        ThS Đoàn Minh Thiện

        Cán bộ giảng dạy

        Email: dmthien@hcmut.edu.vn

        SĐT: +84-28 3.864 7256 (Ext. 5655)