Thông tin học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ Đại học Ulsan, Hàn Quốc

College of Engineering, ĐH Ulsan hiện cấp học bổng thông qua dự án với tập đoàn Hyundai về mảng tính toán mô phỏng số (CFD) và sẽ qua Vn phỏng vấn nhân dịp công tác Vn vào cuối tháng 10/2018.
Kế hoạch dự kiến:
– Thời gian: 11g, ngày 25/10
– Địa điểm: P. CĐ Khoa KTGT
Các sv thích hướng nghiên cứu tính toán mô phỏng đăng ký danh sách phỏng vấn và gửi CV tại Bm Tàu Thủy (letathien@gmail.com, 0903 999 243) để tổng hợp trước 23/10.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *