Sinh viên Bộ môn Kỹ thuật Tàu thủ có cơ hôi lớn để nhận free membership do Hiệp hội đóng tàu của Hoàng gia Anh quốc: Royal Institution of Naval Architects (RINA) cấp

Sinh viên Bộ môn Kỹ thuật Tàu thủ có cơ hôi lớn để nhận free membership do Hiệp hội đóng tàu của Hoàng gia Anh quốc: Royal Institution of Naval Architects (RINA) cấp.
Các bạn SV link tới trang Facebook của Bm, comment email để nhận được form đăng kí nhé, sau đó, các bạn điền form và gởi lại cho cô Oanh tại Bm nhé.
Lợi ích khi là thành viên của Hiệp hội đóng tàu của Hoàng gia Anh quốc: Royal Institution of Naval Architects (RINA) nhu sau:
  1. Up to date Information on technical developments in the maritime industry and Institution events through the Institution’s journals and eNewsletters.
  2.  Free copies of all the Institution’s leading online technical journals – The Naval Architect; Warship Technology; Offshore Marine Technology; Ship & Boat International; Shiprepair & Conversion Technology.
  3.  Free copies of technical papers published in the Transactions – International Journal of Maritime
  4. Engineering; International Journal of Small Craft Technology; International Journal of Marine Design and in Conference Proceedings. Reduced rates on all other publications.
  5.  Awards, prizes and sponsored places at the Institution’s conferences and seminars.
  6.  Advice and assistance on further education, employment, training and professional development after graduation.
  7.  Access to the library.
  8.  Opportunity to meet and exchange views with other maritime industry professionals, at local Branches, conferences and online professional forums.
  9.  Demonstration to potential employers of early commitment to obtaining a professional qualification which is internationally recognised as reflecting the achievement of the highest standards of professional competence.
Tham khảo website https://www.rina.org.uk/.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *