THÔNG BÁO XÉT CẤP HỌC BỔNG NĂM 2019 Dành cho sinh viên: Ngành Kỹ Thuật Tàu Thủy & Song ngành Tàu Thủy – Hàng Không

Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin là Quỹ xã hội hóa Quỹ được Bộ Nội Vụ cấp giấy phép, dưới sự hỗ trợ của Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam và các đơn vị khác. Các sinh viên nhận học bổng sẽ được ưu tiên giới thiệu đơn vị thực tập, công việc liên quan đến tư vấn, thiết kế, giám định phương tiện thủy trong tập đoàn Dầu Khí Việt Nam và các đơn vị hàng hải liên quan.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *