KỸ THUẬT TÀU THỦY

 NỘI DUNG ĐÀO TẠO

THIẾT KẾ TÀU

 

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU

CÔNG NGHỆ ĐÓNG TÀU

PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC HỌC, KẾT CẤU TÀU VÀ CÔNG TRÌNH NGOÀI KHƠI