TTTên bài báoTạp chí, Hội nghịTên tác giảTháng,Năm

Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế thuộc ISI
1Isogeometric analysis of laminated composite plates based on a four-variable refined plate theory Engineering analysis with boundary elements. 47. p.68-81Loc Tran Vinh, Thai Hoang Chien, Le Tat Hien, Gan BS, Lee Jaehong and Nguyen-Xuan Hung11/2014
2Data processing assessment of the comfort of passengers on board for small passenger boatAETA 2015: Recent advances in Electrical Engineering and Related SciencesNguyen Anh Tuan, Tat-Hien Le1/2016
Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế KHÔNG thuộc ISI
13DSimulation-based Support Systems in PLM Solution for Offshore and Marine Industry―Which Way is for Vietnam’s Shipbuilder ?Marine  Engineering Frontier (MEF),  Vol.1, Iss.4, (pp 82-89)Vo Trong Cang,Vu Ngoc Bich, Nguyen Anh TuanNov. 2013
2Feasibility Study on River Bus Systems in Ho Chi Minh cityInt.J. Engineering Research and Applications(IJERA) Vol.3,Iss 6, (pp.2128-2131)Vo Trong Cang, Nguyen Anh Tuan, Võ Minh PhúcNov-Dec. 2013
3Study of the Effects of Roll Motion on Transverse Stability of a Small BoatInternational Journal of Mech.Engineering and Applications. Special Issue: Trans-portation Engineering Technology. 3 (1-3),  2015, pp. 24-28Nguyen Anh Tuan,Tat-Hien Le. 4/2015
4An Assessment of MSC Solutions for Ship Structural Design and AnalysisInternational Journal of Mech.Engineering and Applications. Special Issue: Trans-portation Engineering Technology. 3 (1-3),  2015, pp. 47-53Hung-Chien Do,Vo Trong Cang. 4/2015
5Methods for Improving the Transient Operation of the Diesel Engine of Transportation VehiclesInternational Journal of Mech.Engineering and Applications. Special Issue: Trans-portation Engineering Technology. 3 (1-3),  2015, pp. 63-68Phan Van Quan,Nguyen Van Nguyen,Tran Anh Tuan,Vo Trong Cang. 4/2015
6Optimizing Repair Interval of Vehicle Based on ReliabilityInternational Journal of Mech.Engineering and Applications. Special Issue: Trans-portation Engineering Technology. 3 (1-3),  2015, pp. 69-75Vo Trong Cang. 4/2015
7Transportation Engineering Technology – A Review. International Journal of Mech.Engineering and Applications. Special Issue: Trans-portation Engineering Technology. 3 (1-3),  2015, pp. 76-79Vo Trong Cang4/2015
Bài báo đăng trên kỷ yếu hội nghị quốc tế
1A hybrid GA-SQP approach for canting keel optimization in transverse stability of small boat designAETA 2013: Lecture notes in Electrical Engineering Lê Tất Hiển 2014 
2Factors affecting the customer’s choice of river bus: a case studyProc. of the 2013 Int. Conf. on Industrial Syst. Eng. &Logistics, pp 169-171Le ngoc Quynh Lam,Do Ngoc Hien,Vo Trong Cang10/2013
3High Velocity Impact Loading On Thin-Walled Column, Proceedings The 7th AUN/SEED-Net Regional Conf. in Mechanical and Manufacturing Engineering 2014 (RCMME 2014), Hanoi, October 9-10, 2014. p. 422-427.,  Hai Tran,  Leonardo  Guna-wan, Sigit P. Santosa, Annisa Jusuf, Ichsan Setya Putra10/2014
4Determining the mean timeto repair considering unexpected damagesBài gởi đăng Hội nghị quôc tế CMSAM 2016. Bangkok, Thai Lan (accepted) Vo Trong Cang2016
Bài báo đăng trên tạp chí trong nước (trong danh mục tính điểm của các hội đồng học hàm)
1Về định hướng thiết kế một số mẫu tàu buýt sông ở thành phố Hồ Chí MinhTạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM)  số 7+8 (tr 111-115)Võ Trọng Cang, Lê Tất Hiển, Đoàn Minh Thiện09/2013
2Sử dụng năng lượng mặt trời cho phương tiện thuỷ nội địaTạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM)  số 7+8 (tr 116-119)Lê Tất Hiển, Ngô Khánh Hiếu, Trần Hải, Nguyễn Thạch09/2013
3Canting keel optimization in transverse stability of small boat using GATạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM)  số 7+8 (tr 120-123)Tat-Hien Le, Jong-Ho Nam09/2013
4Phân tích các yếu tố tác động đến sự chọn lựa của người sử dụng đối với dự án tàu buýt sông ở thành phố Hồ Chí Minh.Tạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM)  số 7+8 (tr 129-132)Võ Trọng Cang, Lê Ngọc Quỳnh Lam, Đỗ Ngọc Hiền09/2013
5Nguyên cứu ổn định tai nạn tàu biểnTạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM)  số 7+8 (tr 133-137)Trần văn Tạo,Minh Đức, Nguyễn Thái Hào09/2013
6Về mô hình tính toán đệm khí cho tàu đệm khí váy mềmTạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM)  số 7+8 (tr 138-143)Lê Đình Tuân09/2013
7Các giải pháp giảm phát thải cho động cơ tàu thủyTạp chí PT KH&CN, số K7-2014, tr 5-13Nguyễn Thạch4/2015
8Tối ưu hoá thời hạn sửa chữa phương tiện vận tải trên cơ sở độ tin cậy tham sốTạp chí PT KH&CN, số K7-2014, tr 35-44Võ Trọng Cang4/2015
9Xác định cấu trúc tối ưu của chu kỳ sửa chữa của thiết bị vận tải có tính đến chi phí và mức tin cậy cho trướcTạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM), 15, 83-87, 2015 (ISSN 1859-4263) Võ Trọng Cang, Đỗ Đức Tuấn2015
10Xây dựng chương trình tính toán cấu trúc tối ưu của chu trình sửa chữa các chi tiết và bộ phận đầu máy toa xe có xét tới chi phí sửa chữa và thời hạn làm việc gamma phần trămTạp chí Khoa học Giao thông vận tải, Số đặc biệt – 11/2015, 134-139, 2015 (ISSN 1859-2724) Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn, Võ Trọng Cang2015
11Xây dựng chương trình thiết lập mối quan hệ giữ thông số dòng hỏng với thời gian làm việc của chi tiết có hư hỏng đột xuất và xác định chu kỳ sửa chữa tối ưu có xét tới chi phí sửa chữaTạp chí Phát triển KH&CN, ĐHQG TpHCM, T18, K7-2015, 117-125, 2016 (ISSN 1859-0128)Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Tòan, Võ Trọng Cang 
12Kiểm soát dao động thân tàu khi thử tàu theo tiêu chí đáp ứng dao độngPT KH&CN, K8/2015Lê Đình Tuân2015
13Thiết kế tàu đệm khí cho công tác tìm kiếm cứu nạnPT KH&CN, K7/2015Lê Đình Tuân2015
14An application of combined algorithm of genetic algorithm and sequential quadratic programming to measure intact stability of shipGiao Thông Vận TảiVõ Hoàng Duy,Lê Tất Hiển,Nguyễn Duy Anh,Jong Ho Nam8/2015
15Nghiên cứu chỉ số gây say sóng MSI trong chuyển động tàuPT KH&CN, K7/2015Nguyen Anh Tuan, Tat-Hien Le12/2015
16Đặc trưng hình học và đặc tính thủy động lực chân vịt phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏPT KH&CN, K7/2015Ngô Khánh Hiếu,Lê Tất Hiển12/2015
17Áp dụng QFD trong thiết kế bảng điều khiển xeTạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐHGTVT, số 19)Nguyển Vương Chí15/5/2016 
Bài báo đăng trên kỷ yếu hội nghị trong nước
 Ứng dụng System Dynamics vào giảng dạy Quản trị dự án ngành đóng tàu”Kỹ yếu HN KHCN 14, Phân ban KTGT. ĐHBK TPHCM, 30/ (ISBN 978-604-73-3384-4) Võ Anh Dũng, Võ Trọng Cang30/10/2015
 Phương pháp các hệ số ảnh hưởng trong cân bằng động  chi tiết quay.Tuyển tập công trình HNKH toàn quốc cơ học vật rắn và biến dạng lần thứ XII, Đà Nẵng 6-7/8/2015Lê Đình Tuân2015
 “Xây dựng chương trình thiết lập mối quan hệ giữa thông số dòng hỏng với thời gian làm việc của chi tiết có hư hỏng đột xuất và xác định chu kỳ sửa chữa tối ưu có xét tới chi phí sửa chữa”.Kỹ yếu HN KHCN 14, Phân ban KTGT. ĐHBK TPHCM, (ISBN 978-604-73-3384-4)Võ Trọng Cang, Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn30/10/2015
 Thí nghiệm cơ học kinh nghiệm xây dựng bài thí nghiệm và tổ chức giảng dạyTuyển tập công trình HNKH toàn quốc cơ học vật rắn và biến dạng lần thứ XII, Đà Nẵng 6-7/8/2015Lê Đình Tuân2015
 Đo đạc và phân tích dao động vỏ tàu thủyTuyển tập công trình HNKH toàn quốc cơ học vật rắn và biến dạng lần thứ XII, Đà Nẵng 6-7/8/2015Lê Đình Tuân2015
 Kiểm soát dao động than tàu khi thử tàu theo tiêu chí đáp ứng dao độngKỹ yếu HN KHCN 14, Phân ban KTGT. ĐHBK TPHCM,Lê Đình TuânT10/2015
 Thiết kế tàu đệm khí cho công tác tìm kiếm cứu nạnKỹ yếu HN KHCN 14, Phân ban KTGT. ĐHBK TPHCMLê Đình TuânT10/2015
 Tàu định vị động học (dynamic potioning)Kỹ yếu HN KHCN 14, Phân ban KTGT. ĐHBK TPHCMNguyễn Văn Vị Quốc, Lê Tất Hiển10/2015
 Nghiên cứu chế tạo thiết bị đẩy định bước cho phương tiện thủy cỡ nhỏKỹ yếu HN KHCN 14, Phân ban KTGT. ĐHBK TPHCMTrần Văn Tạo,Lê Tất Hiển10/2015
 Thiết kế hệ thống nước dằn trên tàu dịch vụ hỗ trợ dàn khoan.Kỹ yếu HN KHCN 14, Phân ban KTGT. ĐHBK TPHCMNguyễn Vương ChíHoàng Trọng Nhân10/2015
 Nghiên cứu thiết bị lặn điều khiển dây ROVKỹ yếu HN KHCN 14, Phân ban KTGT. ĐHBK TPHCMTrần Văn TạoNguyễn Việt Quốc10/2015

– Các cựu sinh viên tiêu biểu:

STTHỌ VÀ TÊNKHOA HỌCTHÀNH TÍCH
TRẦN VŨ QUỲNHK.07HUY CHƯƠNG VÀNG
THƯƠNG CÔNG LẬPK.12HUY CHƯƠNG VÀNG

– Các liên kết đến video giới thiệu:

Chính thức:

http://www.dte.hcmut.edu.vn/dte/index.php?tin=13 (thông tin bộ môn)

Kênh Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=0z4EXURLWYw (sản phẩm tàu đệm khí)

https://www.youtube.com/watch?v=3mlkgKehw1M&t=39s (sản phẩm tàu khách sử dụng động cơ điện)

https://www.youtube.com/watch?v=0A-xwapywZE&t=6s (sản phẩm tàu lướt airboat)