Bộ môn Kỹ Thuật Tàu Thủy – Naval Architecture & Marine Engineering


Lịch sử thành lập

Bộ môn Kỹ thuật Tàu thủy (Naval Architecture & Marine EngineeringĐại học Bách Khoa tp. HCM, trước đây là bộ môn Cơ Khí Tàu Thủy thuộc khoa cơ khí, thành lập năm 1990. Năm 2000, Bộ môn Kỹ thuật Tàu Thủy trực thuộc khoa Kỹ Thuật Giao Thông.