Tầm nhìn và sứ mạng

Bộ môn Kỹ Thuật Tàu Thủy có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thuộc lĩnh vực kỹ thuật tàu thủy phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Chương trình sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Tàu thủy: tính toán thiết kế tàu thủy, quy phạm đóng tàu, kỹ thuật đóng tàu thủy, tổ chức sản xuất trong đóng mới, sửa chữa các phương tiện thuỷ và công trình ngoài khơi.

Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Kỹ thuật Tàu Thủy có được sự giáo dục khoa học và nghề nghiệp (kỹ thuật và công nghệ), cho phép họ có thể thành công với công việc của người kỹ sư nói chung và nhất là trong ngành Kỹ thuật Tàu Thủy nói riêng.

  • Mục tiêu 1: có kiến thức cơ bản về Toán học, Khoa học tự nhiên và Kỹ thuật cơ sở đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức chuyên ngành, cũng như có khả năng tự học nâng cao trình độ chuyên môn.
  • Mục tiêu 2:  có kiến thức kỹ thuật cơ sở trong lĩnh vực Tàu Thủy, cụ thể: có khả năng nghiên cứu lý thuyết, tính toán và thiết kế về thiết kế tàu và hệ thống động lực tàu để có đủ khả năng tham gia công tác đáp ứng yêu cầu thực tế.
  • Mục tiêu 3: có đầy đủ các kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm cần thiết để có thể làm việc trong môi trường hiện đại đa ngành và đa văn hóa.
  • Mục tiêu 4: có các kiến thức khoa học xã hội, kinh tế, chính trị và con người để có thể hội nhập làm việc, cống hiến cho sự phát triển bền vững công đồng và xã hôi.

 

Triển vọng nghề nghiệp

Các kỹ sư sau khi tốt nghiệp sẽ được các nhà tuyển dụng quan tâm cao và sẽ thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Cơ hội nghề nghiệp: các công ty, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực tàu thủy; các cơ quan tư vấn và chuyển giao công nghệ liên quan đến tàu thủy… với vai trò là người lãnh đạo, quản lý, điều hành, thiết kế, tư vấn, phản biện; các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề có chuyên ngành đào tạo liên quan đến tàu thủy.

Tốt nghiệp từ một trường đại học kỹ thuật hàng đầu trong khu vực, được trang bị đầy đủ về khoa học cơ bản và công nghệ tiên tiến, các kỹ sư Kỹ thuật Tàu thuỷ của trường Đại học Bách Khoa luôn được ưu tiên tuyển dụng vào các doanh nghiệp của ngành công nghiệp tàu thuỷ và khai thác dầu khí, các công ty tư vấn – thiết kế chuyên ngành kỹ thuật cơ khí, dầu khí, năng lượng liên quan đến hệ thống kỹ thuật đường ống, đặc biệt là các công ty của nước ngoài tại TP HCM, Vũng Tàu, Bình Dương…

Ngoài ra, kỹ sư tốt nghiệp chương trình Kỹ thuật Tàu Thủy có khả năng xin học bổng và tiếp tục học tập nghiên cứu nâng cao bậc Cao học và Tiến sĩ trong và ngoài nước.

Tuyển sinh đại học ngành Kỹ Thuật Tàu Thủy : 60 sinh viên/năm.

Các điểm đặc biệt

Năm 2015, chương trình đại học ngành Kỹ thuật Tàu Thủy được xây dựng dựa trên các tiêu chí CDIO dành cho sinh viên khối ngành kỹ thuật.

Sinh viên luôn được khuyến khích tham gia nghiên cứu khoa học cùng với các cán bộ, giảng viên thông qua các đề tài khoa học Khoa, Trường. Ngoài ra, sinh viên còn được tham gia các hoạt động kiến tập thực tế tại các công ty đóng tàu và thực hành các thí nghiệm tại phòng thí nghiệm Kỹ Thuật Tàu Thủy.