Thông Tin Cán bộ – Giảng viên

PGS.TS Lê Đình Tuân

Phó. Trưởng Khoa Kỹ thuật giao thông

Email: tuan-ledinh@hcmut.edu.vn

Số điện thoại cơ quan: +84-28 3.864 7256 (Ext. 5658)

Hướng nghiên cứu: 

Mối quan tâm nghiên cứu của tác giả xoay quanh vấn đề mô hình hóa, phân tích, phát triển giải thuật và mô phỏng các bài toán phát sinh trong các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật khác nhau. Các ứng dụng điển hình hiện nay trong hướng nghiên cứu phát triển là tàu đệm khí (hovercraft); máy cân bằng động chi tiết quay; thiết bị đo lường phục vụ cho các thí nghiệm / thực nghiệm chuyên môn.

Mảng nghiên cứu chuyên sâu:

 • Mô hình hóa và tính toán số động lực học kết cấu
 • Thiết kế tàu đệm khí sử dụng kết cấu composite nhẹ
 • Phân tích dao động máy quay và cân bằng động rotor

Hoạt động đóng góp về KH&CN:

 • Phó trưởng trung tâm, điều phối viên Chương trình cộng tác liên đại học Việt-Bỉ về Khoa học ứng dụng 2004-2006
 • Thành viên phản biện của Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Sáng lập viên của Cty Khoa học & Công nghệ honeyB
 • Thành viên tổ công tác chuyên môn của Trung tâm Sở hữu trí tuệ & CGCN của Đại học Quốc Gia Tp.HCM

Sách xuất bản:

 • Hướng dẫn giải Bài tập Cơ học Kết cấu – NXB ĐHQG TpHCM, 2007
 • Cơ học kết cấu – NXB ĐHQG TpHCM, 2014, 2016
 • Cơ học kết cấu vật liệu composite – NXB ĐHQG TpHCM, 2014

Các bài báo tiêu biểu:

 • Lê Đình Tuân, Michel Géradin, Nguyễn Hải, Nhận dạng mode – phương pháp lực thích ứng, Tuyển tập Công trình Khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 6, Hà Nội, 285-290, 3-5/12/1997.
 • Tuan Ledinh et al, A perturbation technique for finite element modelling of piezoelectric vibrations in travelling wave ultrasonic motors, Proceedings of the Second International conference on advanced computational methods in engineering, ACOMEN 2002, Liège – Belgium, EM-06, May 28-31, 2002.
 • Le Dinh Tuan, Nguyen Thien Lanh, Hoang Huu Chung, Active balancing of monorotors during operation, The 5th Asian Symposium on Applied Electromagnetics and Mechanics, ASAEM 2005, Hanoi University of Technology October 10-14, 2005.
 • Le Dinh Tuan, Ngo Thanh Phong, Nguyen Tran Chan, Governing equations of electromechanical systems of the piezoelectricity, National Conference on Engineering Mechanics and Automation, Nguyen Van Khang and Do Sanh (eds.). 2006, Hanoi, ã2006 Vietnam National University Publishers.
 • Le Dinh Tuan et al, An analytical approach in folded plate computation, Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học và Công nghệ Lần thứ 10 – ĐHBK Tp.HCM, 148-153,  10/2007.
 • Lê Đình Tuân, Trần N N Khôi, Nguyễn Trí Dũng, Nguyễn Hữu Toàn, Các vấn đề chung về thiết kế tàu đệm khí và khả năng ứng dụng, Phát triển Khoa học và Công nghệ (ĐHQG Tp.HCM), Tập 12, Số 14, 12-20, ISSN 1859-0128, 2009.
 • Lê Tất Hiển, Lê Đình Tuân, Ngô Khánh Hiếu, Nguyễn Thiện Tống, Tiếp cận về thiết kế và chế tạo nguyên mẫu phương tiện cao tốc cỡ nhỏ đặc biệt, Tạp chí Khoa học công nghệ GTVT, 5-6, 101-107, 2013.
 • Lê Đình Tuân, Nguyễn Trí Dũng, Torsional vibration of marine propulsion system by finite element method, Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải (ISSN 1859-4263), Số 5, 6, 117-123, 2013.
 • Lê Đình Tuân, Về mô hình tính toán đệm khí cho tàu đệm khí váy mềm, Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải (ISSN 1859-4263), Số 7, 8, 138-143, 2013.
 • Lê Đình Tuân, Nguyễn thiện Tống, Ổn định ngang tĩnh của tàu đệm khí váy túi, Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải (ISSN 1859-4263), Số 7, 8, 154-158, 2013.
 • Lê Đình Tuân, Đoàn Hiền, Thiết kế tàu đệm khí cho công tác tìm kiếm cứu nạn, Phát triển Khoa học và Công nghệ (ĐHQG Tp.HCM), ISSN 1859-0128, tập 18, số K7, 128-135, 2015.
 • Lê Đình Tuân, Trần Hải, Vũ Văn Toản, Đo đạc và phân tích dao động tàu thủy, Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII, 2015, Đà Nẵng – Việt Nam, ISBN: 978-604-82-2028-0, tập 2, 1529-1536, 2015.
 • Lê Đình Tuân, Về hệ thống cân bằng động chi tiết quay đáp ứng tiêu chuẩn về lượng mất cân bằng còn lại cho phép ISO 1940/1, Kỷ yếu Hội nghị KH & CN Toàn quốc về Cơ khí – Động lực 2016, Hà Nội – Việt Nam, ISBN: 978-604-95-0042-8, tập 3, 323-329, 2016.
 • Lê Đình Tuân, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Thời Trung, Hội nghị Khoa học toàn quốc “Vật liệu và Kết cấu Composite – Cơ học, Công nghệ và ứng dụng”, 2016, Nha Trang – Việt Nam (do Hội Cơ học Vật rắn biến dạng tổ chức), ISBN: 978-604-82-2026-6, 750-758, 2016.
 • Lê Đình Tuân, Lê Cao Hiệu, Tính toán dao động xoắn bộ máy phát điện với động cơ diesel bằng phương pháp phần tử hữu hạn, Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí – Động lực, 2017, ISBN: 978 –604 –73 – 5602–7, 114-120, 2017.

 

Bằng phát minh, sáng chế:

 • Thiết bị cân bằng động dung cho chi tiết quay, Quyết định Chấp nhận đơn hợp lệ số 43459/QĐ-SHTT ngày 21/7/2015, Số đơn: 1-2014-03890.

 

Giải thưởng:

 • Giải thưởng tài năng Cơ học Nguyễn Văn Đạo năm 2013 theo Quyết định số 02-13/HCH ký ngày 25/2/2014 của Hội Cơ học Việt Nam.
 • Bằng khen của Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam cho Giải Nhất Triển lãm Công nghệ cho Đội Tàu thủy đệm khí – trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM trong cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam 2013, theo QĐ số 731/QĐ-THVN ký ngày 12/5/2013.
 • Giấy khen của Ban chấp hành Thành Đoàn Tp.HCM về việc hướng dẫn sinh viên đạt Giải Nhì trong Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka lần thứ 14 năm 2012, theo QĐ số 317/QĐKT-TĐ ký ngày 24/12/2012.
 • Giấy chứng nhận Giảng viên hướng dẫn sinh viên có công trình đoạt Giải Nhì Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2007, theo QĐ số 8114/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Một số hình ảnh về các NCKH của thầy Tuân: