Thông Tin Cán bộ – Giảng viên

PGS.TS Lê Tất Hiển

Trưởng Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy

Email: letathien@gmail.com 

Số điện thoại: 0903 999 243

Hướng nghiên cứu: 

Hướng nghiên cứu của tác giả tập trung vào mô hình hóa hình dáng tàu với sự hỗ trợ của máy tính (CASD – Computer Aided Ship Design). Kết quả của mô hình hóa hình dáng tàu sẽ phục vụ cho các giai đoạn tiếp theo trong tính toán số / sản xuất với sự hỗ trợ của máy tính (CAE / CAM), cụ thể là tính toán ổn định và kết cấu, công tác hạ liệu trong sản xuất. Tác giả cũng phát triển nghiên cứu mảng tối ưu tiến hóa đa mục tiêu ứng dụng trong tính toán thiết kế phương tiện thủy.

Mảng nghiên cứu chuyên sâu:

 • Mô hình hóa theo hướng hợp nhất tính toán mô phỏng số
 • Thiết kế phương tiện thủy dựa trên cơ sở tối ưu tiến hóa

Thành viên phản biện các tạp chí chuyên ngành:

 • Journal of Ocean Engineering, ELSEVIER
 • Tạp chí phát triển Khoa học và công nghệ – ĐHQG TpHCM
 • Tạp chí KH-CN Giao thông Vận tải – ĐH GTVT TpHCM

Sách xuất bản:

 • Phương pháp phân tích kết cấu tàu – NXB ĐHQG TpHCM

Các bài báo Tạp chí chuyên ngành Quốc tế có phản biện:

 • Ngoc-Huy Tran, Nguyen Nhut-Thanh Pham, Bao Hong-Vo Thai, Tat-Hien Le, Study on optimized guidance and robust control for the ship maneuvering, AETA 2015: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences, 465, 510-520, 2018
 • Nguyen Anh Tuan, Tat-Hien Le, Data processing assessment of the comfort of passengers on board for small passenger boat, AETA 2015: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences, 371, 823-832, 2016
 • Tat-Hien Le, Vo Hoang Duy, Pham Nhat Phuong, Jong-Ho Nam, A Hybrid Genetic Algorithm – Sequential Quadratic Programing Approach for Canting Keel Optimization in Transverse Stability of Small Boat Design, Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences Lecture Notes in Electrical Engineering, 282, 363-370, 2014
 • Loc V.Tran, ChienH.Thai, HienT.Le, BuntaraS.Gan, JaehongLee, H. Nguyen-Xuan, Isogeometric analysis of laminated composite plates based on a four-variable refined plate theory, Engineering Analysis with Boundary Elements, 47, 68-81, 2014
 • Jong-Ho Nam, Tat-Hien Le, Automatic interior space arrangement of mid-sized superyachts using a constraint-based genetic algorithm, Journal of Marine Science and Technology, (17), 481-492, 2012
 • Thai-Hoang Chien, Nguyen-Xuan Hung, Thanh-Nhon Nguyen, Tat-Hien Le, Thoi-Trung Nguyen, Rabczuk Timon, Static, free vibration and buckling analysis of laminated composite Reissner-Mindlin plates using NURBS-based IGA approach, International Journal for Numerical Methods in Engineering, (91), 571-603, 2012
 • Tat-Hien Le, Dong-Joon Kim, Application of a real-coded genetic algorithm for the fitting of a ship hull surface through a single non-uniform B-spline surface, Journal of Marine Science and Technology, (16), 226 – 239, 2011
 • Tat-Hien Le, Dong-Joon Kim, Kyong-Cheol Min and Sang-Woo Pyo, B-spline Surface Fitting using Genetic Algorithm, Journal of the Society of Naval Architects of Korea, (46), 87-95, 2009

Các bài báo Tạp chí trong nước:

 • Phan Quốc Thiện, Bùi Khắc Huy, Lê Tất Hiển, Ngô Khánh Hiếu, Mô phỏng số chân vịt tàu thủy theo phương pháp đa vùng tham chiếu sử dụng Openfoam, Khoa học công nghệ Giao thông vận tải, 20, 56-60, 2016
 • Nguyen Anh Tuan, Le Tat Hien, Nghiên cứu chỉ số gây say sóng MSI trong chuyển động tàu, Tạp chí Phát triển Khoa học công nghệ, K7, 102-108, 2015
 • Vo Hoang Duy, Le Tat Hien, Nguyen Duy Anh, Jong Ho Nam, An application of combined algorithm of genetic algorithm and sequential quadratic programming to measure intact stability of ship, Giao Thông Vận Tải, 8, 63-66, 2015
 • Ngô Khánh Hiếu, Lê Tất Hiển, Đặc trưng hình học và đặc tính thủy động lực chân vịt phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ, Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, K7, 110-115, 2015
 • Lê Tất Hiển, Ngô Khánh Hiếu, Trần Hải, Nguyễn Thạch, Sử dụng năng lượng mặt trời dùng cho phương tiện thủy nội địa, Tạp chí Khoa học công nghệ GTVT, 7-8, 116-119, 2013
 • Lê Tất Hiển, Lê Đình Tuân, Ngô Khánh Hiếu, Nguyễn Thiện Tống, Tiếp cận về thiết kế và chế tạo nguyên mẫu phương tiện cao tốc cỡ nhỏ đặc biệt, Tạp chí Khoa học công nghệ GTVT, 5-6, 101-107, 2013
 • Ngô Khánh Hiếu, Lê Tất Hiển, Nguyễn Quốc Ý, Mô hình thuyền lướt khí hai chỗ ngồi thu nhỏ dung trong khảo sát thực nghiệm, Tạp chí Khoa học công nghệ GTVT, (4), , 2013
 • Tat-Hien Le, Jong-Ho Nam , Canting keel optimization in transverse stability of small boat using genetic algorithm, Tạp chí Khoa học công nghệ GTVT, 7-8, 120-123, 2013
 • Võ Trọng Cang, Lê Tất Hiển, Đoàn Minh Thiện, Về định hướng thiết kế một số mẫu tàu buýt sông ở TpHCM, Khoa học công nghệ GTVT, 9, 111-115, 2013
 • Lê Tất Hiển, Nguyễn Xuân Hùng, Võ Trọng Cang, Mô hình hóa bề mặt trong CAD/CAM dựa trên thuật toán Nurbs, Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ – ĐHQG TP.HCM, T. 14, S. 4K, 44-52, 2011

 

Ngoài ra, tác giả và nhóm nghiên cứu cũng tham gia các hội nghị chuyên ngành được tổ chức torng nước và quốc tế liên quan đến mảng mô hình hóa & tối ưu hóa đa mục tiêu trong thiết kế phương tiện thủy

Tàu Solar Boat chạy bằng năng lượng mặt trời – Tàu Thủy Bách Khoa TP HCM

(nguồn: Cafe sáng VTV3)