Bộ môn Kỹ thuật Tàu thủy – Khoa Kỹ Thuật Giao Thông 
Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc Gia TP.HCM
Phòng 205 C5, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Quận 10 – TP HCM
ĐT: (84-8) 3864.7256 (Ext: 5657)
Email: kythuattauthuybk@gmail.com