Xếp theo thứ tự tăng dần từ năm 2010 đến nay.

TT NĂM THÔNG TIN TẠP CHÍ TÊN BÀI BÁO TÊN CÁC TÁC GIẢ
TÊN TẠP CHÍ Vol, No, pp
I. Bài báo trên tạp chí Quốc tế thuộc danh sách SCI (http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=K)
1 2013

 

 

Int. J. for Numerical Method in Engineering

No 91

 

   

Thai-Hoang Chien, Nguyen-Xuan Hung, Thanh-Nhon Nguyen, Tat-Hien Le,
Thoi-Trung Nguyen, Rabczuk Timon

2  

2014 Nov

 

Engineering analysis with boundary elements

 

47 (10/2014)

 

   

Loc Tran Vinh, Thai Hoang Chien, Le Tat Hien, Gan BS, Lee Jaehong and Nguyen-Xuan Hung

II. Bài báo trên tạp chí Quốc tế NGOÀI ISI
3 2013 Jan. Journal of Engineering Technology and Education (Korea Univ Adv Sci) Vol. 9, no.5   Vo Trong Cang, Nguyen Anh Tuan, Vo Anh Dung
4 2013 Mar Advance of Shipping and Ocean Engineering (ASOE) Vol. 2, Iss.1   Vo Trong Cang, Vu Ngoc Bich, Nguyen Anh Tuan
5 2013 Mar Advance of Shipping and Ocean Engineering (ASOE) Vol. 2, Iss.1   Vo Trong Cang, Vu Ngoc Bich, Nguyen Anh Tuan, Vo Anh Dung
 6 2013 Nov. Marine  Engineering Frontier (MEF) Vol.1, Iss.4   Vo Trong Cang, Vu Ngoc Bich, Nguyen Anh Tuan
7 2013 Nov.-Dec. Int.J. Engineering Research and Applications(IJERA) Vol.3, Iss.6   Vo Trong Cang, Nguyen Anh Tuan, Vo Minh Phuc
8 2015 International Journal of Mechanical Engineering and Applications 3 (1-3)   Nguyen Anh Tuan, Tat-Hien Le
 9 2015 International Journal of Mechanical Engineering and Applications 3 (1-3)   Hung-Chien Do, Vo Trong Cang
10  2015 International Journal of Mechanical Engineering and Applications 3 (1-3)   Phan Van Quan, Nguyen Van Nguyen, Tran Anh Tuan, Vo Trong Cang
11  2015 International Journal of Mechanical Engineering and Applications 3 (1-3)   Vo Trong Cang
12 2015 International Journal of Mechanical Engineering and Applications 3 (1-3)   Vo Trong Cang
13  2017 International Journal of Mechanical Engineering and Applications 5 (4-1)   Tran Van Ta, Doan Minh Thien, Vo Trong Cang
14  2017 International Journal of Mechanical Engineering and Applications 5 (4-1)   Vo Trong Cang, Do Duc Tuan, Nguyen Duc Toan
15  2017 International Journal of Mechanical Engineering and Applications 5 (4-1)   Vo Trong Cang
16  2017 International Journal of Transportation Engineering and Technology Vol. 2, No.4   Tran Van Ta, Nguyen Hoai Vu, Ma Anh Triet, Doan Minh Thien, Vo Trong Cang
III. Bài báo trên tạp chí Quốc gia thuộc danh sách học hàm (ghi rõ ISSN)
17  2013 Tạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM)  1859-4263  Mô hình thuyền lướt khí hai chỗ ngồi thu nhỏ dùng trong khảo sát thực nghiệm Ngô Khánh Hiếu,
Nguyễn quốc Ý,
Lê Tất Hiển.
 18 2013 Tạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM)  1859-4263 Tính xấp xỉ thời gian trung bình giữa các lần hư hỏng cho các hệ thống trên phương tiện vận tải Võ Trọng Cang,
19  2013 Tạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM)  1859-4263 Tiếp cận về thiết kế và chế tạo nguyên mẫu phương tiện cao tốc cỡ nhỏ đặc biệt Lê Tất Hiển, Lê Đình Tuân, Ngô Khánh Hiếu, Nguyễn  Thiện Tống
 20 2013 Tạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM)  1859-4263 Torsional vibration of marine propulsion system by finite element method Lê Đình Tuân, Nguyễn Trí Dũng
 21 2013 Tạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM)  1859-4263 Ứng dụng CAD-3D trong thiết lập mô hình kết cấu thân tàu Võ Trọng Cang, Đoàn Minh Thiện
22  2013 Tạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM)  1859-4263 Về định hướng thiết kế một số mẫu tàu buýt sông ở thành phố Hồ Chí Minh Võ Trọng Cang, Lê Tất Hiển, Đoàn Minh Thiện
23  2013 Tạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM)  1859-4263 Sử dụng năng lượng mặt trời cho phương tiện thuỷ nội địa Lê Tất Hiển, Ngô Khánh Hiếu, Trần Hải, Nguyễn Thạch
24  2013 Tạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM)  1859-4263 Canting keel optimization in transverse stability of small boat using GA Tat-Hien Le, Jong-Ho Nam
 25 2013 Tạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM) 1859-4263 Phân tích các yếu tố tác động đến sự chọn lựa của người sử dụng đối với dự án tàu buýt sông ở thành phố Hồ Chí Minh Võ Trọng Cang, Lê Ngọc Quỳnh Lam, Đỗ Ngọc Hiền
26  2013 Tạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM) 1859-4263 Nguyên cứu ổn định tai nạn tàu biển Trần Văn Tạo, Trần Minh Đức, Nguyễn Thái Hào
27  2013 Tạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM) 0866-7056 Về mô hình tính toán đệm khí cho tàu đệm khí váy mềm Lê Đình Tuân
28  2013 Tạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM) 0866-7056 Ụ nổi lớn có đáy pontoon kiểu mới Nguyễn Đức Ân, Võ Trọng Cang,
 29 2013 Tạp chí Cơ khí Việt Nam 1859-1272 Đánh giá độ tin cậy của bộ trục bánh xe đầu máy D19E vận dụng tại xí nghiệp đầu máy Sài Gòn do hao mòn gối đỡ động cơ điện kéo Đỗ Đức Tuấn, Võ Trọng Cang, Nguyễn Đông Hải
 30 2013 Tạp chí Cơ khí Việt Nam  1859-4263  Hệ thống hỗ trợ mô phỏng số trong đóng tàu – Các yêu cầu đối với hệ thống Võ Trọng Cang, Nguyễn Anh Tuấn
31  2013 Tạp chí Khoa học Giáo dục Kỹ thuật (ĐHSP KT TPHCM)  1859-4263 Thiết kế bố trí nhà xưởng bằng mô phỏng với ARENA Võ Trọng Cang
 32 2014 Tạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM)  1859-4263 Xác định tuổi thọ thiết bị trên cơ sở độ tin cậy – tính theo độ mòn mặt lăn bánh xe của đầu máy xe lửa tại Xí nghiệp đầu máy Saigon Võ Trọng Cang, Nguyễn Anh Tuấn
33  2014 Tạp chí Phát triển KH&CN 1859-0128 Các giải pháp giảm phát thải cho động cơ tàu thủy Nguyễn Thạch
34  2014 Tạp chí Phát triển KH&CN  

1859-0128

 

Tối ưu hoá thời hạn sửa chữa phương tiện vận tải trên cơ sở độ tin cậy tham số Võ Trọng Cang
35  2015 Tạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM) 1859-4263 Xác định cấu trúc tối ưu của chu kỳ sửa chữa của thiết bị vận tải có tính đến chi phí và mức tin cậy cho trước Võ Trọng Cang, Đỗ Đức Tuấn
 36 2015 Tạp chí Phát triển KH&CN 1859-0128 Nghiên cứu chỉ số gây say sóng MSI trong chuyển động tàu Nguyen Anh Tuan, Tat-Hien Le
 37 2015 Tạp chí Phát triển KH&CN 1859-0128 Đặc trưng hình học và đặc tính thủy động lực chân vịt phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ Ngô Khánh Hiếu, Lê Tất Hiển
38  2015 Tạp chí Phát triển KH&CN 1859-0128 Xây dựng chương trình thiết lập mối quan hệ giữ thông số dòng hỏng với thời gian làm việc của chi tiết có hư hỏng đột xuất và xác định chu kỳ sửa chữa tối ưu có xét tới chi phí sửa chữa Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Tòan, Võ Trọng Cang
39  2015 Tạp chí Phát triển KH&CN 1859-0128 Thiết kế tàu đệm khí cho công tác tìm kiếm cứu nạn Lê Đình Tuân, Đoàn Hiền
40 2015 Tạp chí Phát triển KH&CN 1859-0128 Kiểm soát dao động thân tàu khi thử tàu theo tiêu chí đáp ứng dao động Lê Đình Tuân, Trần Hải
41  2015 Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 1859-2724 Xây dựng chương trình tính toán cấu trúc tối ưu của chu trình sửa chữa các chi tiết và bộ phận đầu máy toa xe có xét tới chi phí sửa chữa và thời hạn làm việc gamma phần trăm Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn, Võ Trọng Cang
42  2015 Tạp chí Giao Thông Vận Tải 2354-0818 An application of combined algorithm of genetic algorithm and sequential quadratic programming to measure intact stability of ship Vo Hoang Duy, Le Tat Hien, Nguyen Duy Anh, Jong Ho Nam
43  2016 Tạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM) 1859-4263 Áp dụng QFD trong thiết kế bảng điều khiển xe Nguyển Vương Chí, Nguyễn Thúy Quỳnh Loan
44  2016 Tạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM) 1859-4263 Mô phỏng số chân vịt tàu thủy theo phương pháp đa vùng tham chiếu sử dụng OPENFOAM Quốc Thiện Phạm, Khắc Huy Bùi, Tất Hiển Lê, Khánh Hiếu Ngô
45  2016 Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 1859-2724 Xây dựng chương trình tính toán hệ thống chu kỳ sửa chữa tối ưu của các chi tiết và bộ phận đầu máy, toa xe hư hỏng đột xuất theo chi phí tối thiểu cho sửa chữa kế hoạch và sửa chữa đột xuất Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn, Võ Trọng Cang
 47 2017 Tạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐH GTVT TpHCM) 1859-4263 Xây dựng hệ thống bảo dưỡng dự phòng với phân tích cây hư hỏng áp dụng cho hệ thống truyền động trên tàu Võ Trọng Cang, Đoàn Minh Thiện, Nguyễn Vương Chí, Trần Văn Ta, Nguyễn Hoài Vũ,

 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC

 

TT NĂM THÔNG TIN HỘI NGHỊ TÊN BÀI BÁO TÊN CÁC TÁC GIẢ
TÊN HỘI NGHỊ THỜI GIAN, NƠI TỔ CHỨC
I. Hội nghị quốc tế
1  

2013

   

Int-l Conf. on Industrial Syst. Eng. & Logistics, HCMUT 2013, HCM city – Việt Nam

 

Factors affecting the customer’s choice of river bus: a case study

 

Le ngoc Quynh Lam, Do Ngoc Hien, Vo Trong Cang

2  

2014

 

RCMME 2014

 

7th AUN/SEED-Net Regional Conf. in Mechanical and Manufacturing Engineering 2014 (RCMME 2014), Hanoi, October 9-10, 2014.

 

High Velocity Impact Loading On Thin-Walled Column

 

Hai Tran,  Leonardo  Guna-wan, Sigit P. Santosa, Annisa Jusuf, Ichsan Setya Putra

3  

 

 

 

2014

AETA  

AETA 2013: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences. Lecture Notes in Electrical Eng, Vol.282

 

A hybrid GA-SQP approach for canting keel optimization in transverse stability of small boat design

 

Le Tat Hien, Duy V.H., Phuong P.N., Nam JH.

 4 2016

 

AETA AETA 2015: Recent advances in Electrical Engineering and Related Sciences, Lecture Notes in Electrical Eng. Vol.371

 

Data processing assessment of the comfort of passengers on board for small passenger boat

 

Nguyen Anh Tuan, Tat-Hien Le

 

 5 2017 SEATUC SEATUC 2027, 14-16/2017 An application of optimization techniques for controllable pitch propeller by integration of computational hydrodynamic coefficients Tat-Hien Le
 6 2017 SEATUC SEATUC 2027, 14-16/2017 Computing the Optimized Repair Cycle Structure Considering the Repairing Cost and the Gamma-Percent Lifetime Vo Trong Cang
 7 2017 SEATUC SEATUC 2027, 14-16/2017 A hull form design approach of an electric boat for inland waterways Tat-Hien Le, Tran Van Tao
II. Hội nghị quốc gia
 8  

2013

CKĐL13  

Hội nghị Cơ khí động lực lần VI, 2013, Hà Nội – Việt Nam

 

Hệ thống hỗ trợ mô phỏng số trong đóng tàu – Các yêu cầu đối với hệ thống

 

Võ Trọng Cang, Nguyễn Anh Tuấn

9 2015 KHCN-14 2015 Hội nghị KHCN-14, Phân ban KTGT. ĐHBK TPHCM, 2015, Tp HCM – Việt Nam Xây dựng chương trình thiết lập mối quan hệ giữa thông số dòng hỏng với thời gian làm việc của chi tiết có hư hỏng đột xuất và xác định chu kỳ sửa chữa tối ưu có xét tới chi phí sửa chữa Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn, Võ Trọng Cang,
 10 2015 KHCN-14 2015 Hội nghị KHCN-14, Phân ban KTGT. ĐHBK TPHCM, 2015, TP HCM – Việt Nam Xây dựng chương trình tính toán cấu trúc tối ưu của chu trình sửa chữa các chi tiết và bộ phận có xét tới chi phí sửa chữa và thời hạn làm việc gamma phần trăm Võ Trọng Cang, Đỗ Đức Tuấn, Nguyễn Đức Toàn,
 11 2015 HN VN Hội nghị KHCN-14, Phân ban KTGT. ĐHBK TPHCM, 2015, TP HCM – Việt Nam Ứng dụng System Dynamics vào giảng dạy Quản trị dự án ngành đóng tàu Võ Anh Dũng, Võ Trọng Cang,
12  2015 HN QG Tuyển tập công trình HNKH toàn quốc cơ học vật rắn và biến dạng lần thứ XII, Đà Nẵng 6-7/8/2015 Phương pháp các hệ số ảnh hưởng trong cân bằng động  chi tiết quay. Lê Đình Tuân
 13 2015 HN QG Tuyển tập công trình HNKH toàn quốc cơ học vật rắn và biến dạng lần thứ XII, Đà Nẵng 6-7/8/2015 Thí nghiệm cơ học kinh nghiệm xây dựng bài thí nghiệm và tổ chức giảng dạy Lê Đình Tuân
14  2015 HN QG Tuyển tập công trình HNKH toàn quốc cơ học vật rắn và biến dạng lần thứ XII, Đà Nẵng 6-7/8/2015 Đo đạc và phân tích dao động vỏ tàu thủy Lê Đình Tuân
 15 2016 HN VN Đào tạo theo CDIO: đúc kết triển khai cho các ngành kỹ thuật và phi kỹ thuật giai đoạn 2010-2016, ĐHQG Tp.HCM 25/8/2016 HIỆU QUẢ CỦA CÁC THÍ NGHIỆM CHỦ ĐỘNG TRONG CÁC MÔN HỌC CƠ HỌC THEO TIẾP CẬN CDIO Lê Đình Tuân
16  2016 HN VN Hội thảo Câu Lạc Bộ KH-CN các trường đại học kỹ thuật Lần thứ 48, 2016, Cần Thơ – Việt Nam  Thiết kế Tàu đệm khí cho công tác tìm kiếm cứu nạn Lê Đình Tuân, Đoàn Hiền,
17  2016 HN QG Hội nghị KH & CN Toàn quốc về Cơ khí – Động lực 2016, 13/10/2016, Hà Nội – Việt Nam Về các tiêu chuẩn dao động áp dụng trong kiểm soát dao động tàu cỡ nhỏ sử dụng động cơ điện Lê Đình Tuân, Lê Tất Hiển,
 18 2016 HN QG Hội nghị KH & CN Toàn quốc về Cơ khí – Động lực 2016, 13/10/2016, Hà Nội – Việt Nam Về hệ thống cân bằng động chi tiết quay đáp ứng tiêu chuẩn về lượng mất cân bằng còn lại cho phép ISO 1940/1 Lê Đình Tuân,
19  2017 HN QG Hội nghị KHCN toàn quốc về Cơ khí-Động lực, T1. 14-15/10/2017, ĐHBK TpHCM – Việt Nam Phân tích thực nghiệm lắc ngang và rung động trong thiết kế hình dáng tàu nhỏ dùng động cơ điện Lê Tất Hiển, Lê Đình Tuân.
20  2017 HN QG Hội nghị KHCN toàn quốc về Cơ khí-Động lực, T1. 14-15/10/2017, ĐHBK TpHCM – Việt Nam Tính toán dao động xoắn bộ máy phát điện với động cơ Diesel bằng phương pháp phần tử hữu hạn Lê Cao Hiệu, Lê Đình Tuân.
 21 2017 HN QG Hội nghị KHCN toàn quốc về Cơ khí-Động lực, T2. 14-15/10/2017, ĐHBK TpHCM – Việt Nam Tính toán ổn định đò ngang thân kép Nguyễn Vương Chí, Trần Văn Tạo.
22 2017 HN QG Hội nghị KHCN toàn quốc về Cơ khí-Động lực, T2. 14-15/10/2017, ĐHBK TpHCM – Việt Nam Phương án tăng cường ổn định đò ngang Nguyễn Vương Chí, Trần Văn Tạo,