– Các đề tài tiêu biểu đang thực hiện

STT TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI MÃ SỐ ĐỀ TÀI
1 Nghiên cứu, thiết kế chế tạo tàu đệm khí cỡ nhỏ TS. Lê Đình Tuân B2010-20-01TĐ
2 Thiết kế và chế tạo hệ thống thực nghiệm cân bằng động chân vịt tàu thủy TS. Lê Đình Tuân T-KTGT-2014-91
3 Đo đạc phân tích rung động cho tàu hàng và lập quy trình đo rung động tàu TS. Lê Đình Tuân T-KTGT-2013-27
4 Thiết kế tàu đệm khí 3 chổ ngồi phục vụ tuần tra khảo sát TS. Lê Tất Hiển T-KTGT-2013-76
5 Nghiên cứu thiết kế hợp lý chân vịt phục vụ cho phương tiện thủy công suất nhỏ dưới 400 mã lực TS. Lê Tất Hiển B2015-20-01
6 Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ mô phỏng số trong đóng tàu ThS. Võ Trọng Cang B2012-20-15
7 Xây dựng phần mềm tối ưu hoá chu kỳ SC thiết bị vận tải trên cơ sở độ tin cậy ThS. Võ Trọng Cang C2014-20-04 (cấp ĐHQG)
8 Xây dựng hệ thống bảo dưỡng dự phòng với phân tích cây hư hỏng áp dụng cho hệ thống truyền động trên tàu ThS. Võ Trọng Cang T-KTGT-2015-41