TT TÊN SÁCH TÊN NHÀ XUẤT BẢN NĂM XUẤT BẢN TÊN TÁC GIẢ
I. Nhà xuất bản ngoài nước
1 Transportation Engineering Technology. (Special Issue of “Int-l J. of Mechanical Engineering and Applications”) Science Publishing Group, USA E 2015 Vo Trong Cang (Lead Editor)
2 Transportation Engineering Technology. – Part II (Special Issue of “Int-l J. of Mechanical Engineering and Applications”) Science Publishing Group, USA E 2016 Vo Trong Cang (Lead Editor)
3 Transportation Engineering Technology. – Part III (Special Issue of “Int-l J. of Mechanical Engineering and Applications”) Science Publishing Group, USA E 2017 Vo Trong Cang (Lead Editor)
II. Nhà xuất bản trong nước
1 Lập trình ứng dụng trong thiết kế và đóng tàu ĐHQG TPHCM 2013 Trần Công Nghị,
Võ Trọng Cang
2 Sức bền Tàu thủy ĐHQG TPHCM 2014 Trần Công Nghị
3 Cơ học kết cấu ĐHQG TPHCM 2014 Lê Đình Tuân
4 Cơ học kết cấu vật liệu composite ĐHQG TPHCM 2014 Lê Đình Tuân
5 Động cơ đốt trong tàu thuỷ ĐHQG TPHCM 2014 Nguyễn Thạch
6 Phương pháp phân tích kết cấu tàu ĐHQG TPHCM 2015 Lê Tất Hiển,
Trần Công Nghị
7 Thiết kế giàn khoan di động, FPSO, tàu dịch vụ ngoài khơi ĐHQG TPHCM 2015 Trần Công Nghị,
Đỗ Hùng Chiến
8 Lý thuyết tàu thủy. Tập 1: Tính nổi, ổn định nguyên vẹn, ổn định tai nạn, chòng chành tàu, tính ăn lái, quay trở ĐHQG TPHCM 2015 Trần Công Nghị
9 Công nghệ, chế tạo, vận chuyển, lắp ráp giàn khoan ngoài khơi ĐHQG TPHCM 2016 Trần Công Nghị,
Trần Ngọc Dân
10 Cơ sở đánh giá độ tin cậy của các chi tiết máy và phương tiện hư hỏng do mòn ĐHQG TPHCM 2016 Đỗ Đức Tuấn,
Võ Trọng Cang,
Nguyễn Đức Toàn
11 Động lực học các công trình ngoài khơi ĐHQG TPHCM 2017 Trần Công Nghị
12 Lý thuyết tàu. Tập 2- Sức cản vỏ tàu và Thiết bị đẩy tàu ĐHQG TPHCM 2017 Trần Công Nghị