PGS.TS Lê Tất Hiển

Email: letathien@gmail.com

SĐT:   0283 864 7256 (Ext: 5657)

Hướng nghiên cứu:

Hướng nghiên cứu của giảng viên tập trung vào mô hình hóa hình dáng tàu với sự hỗ trợ của máy tính (CASD – Computer Aided Ship Design). Kết quả của mô hình hóa hình dáng tàu sẽ phục vụ cho các giai đoạn tiếp theo trong tính toán số / sản xuất với sự hỗ trợ của máy tính (CAE / CAM), cụ thể là tính toán ổn định và kết cấu, công tác hạ liệu trong sản xuất. Tác giả cũng phát triển nghiên cứu mảng tối ưu tiến hóa đa mục tiêu ứng dụng trong tính toán thiết kế phương tiện thủy.

Mảng nghiên cứu chuyên sâu:

  • Mô hình hóa theo hướng hợp nhất tính toán mô phỏng số
  • Thiết kế phương tiện thủy dựa trên cơ sở tối ưu tiến hóa

Thành viên phản biện của các tạp chí chuyên ngành:

  • Journal of Ocean Engineering, ELSEVIER
  • Tạp chí phát triển Khoa học và công nghệ – ĐHQG TpHCM
  • Tạp chí KH-CN Giao thông Vận tải – ĐH GTVT TpHCM

Sách xuất bản:

  • Phương pháp phân tích kết cấu tàu – NXB ĐHQG TpHCM
  • Tối ưu kỹ thuật trong thiết kế và kết cấu tàu – NXB ĐHQG TpHCM

Đề tài khoa học:

TT Các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học Thời gian Chủ nhiệm Cấp quản lý
1 Nghiên cứu thiết kế hợp lý chân vịt phục vụ cho phương tiện thủy công suất nhỏ dưới 400 mã lực 2015-2017 Chủ nhiệm ĐHQG loại B
2 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo tàu khách đường sông dưới 20 chỗ ngồi sử dụng công nghệ hybrid với năng lượng mặt trời 2014-2017 Chủ nhiệm Tỉnh – Thành phố
3 Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị mô hình thu nhỏ của chân vịt biến bước cho phương tiện thủy cỡ nhỏ 2014-2014 Chủ nhiệm Bộ-ĐHQG-Sở
4 Thiết kế và chế tạo hệ thống thực nghiệm đo cân bằng chân vịt 2014-2014 Tham gia Trường – Đặt hàng
5 Nghiên cứu, thiết kế hệ thống cảnh báo và điều khiển cân bằng tàu khi có sự cố bất ổn định 2013-2015 Tham gia ĐHQG loại C
6 Dự báo và xử lý mất ổn định tàu khi có sự chuyển dịch hàng hóa bằng thuật toán tối ưu di truyền 2013-2014 Chủ nhiệm ĐHQG loại C
7 Thiết kế thi công tàu lướt khí (airboat) 3 chỗ ngồi phục vụ tuần tra, khảo sát 2013-2015 Chủ nhiệm Trường – Đặt hàng
8 Nghiên cứu, xây dựng hệ thống hỗ trợ mô phỏng số trong đóng tàu 2012-2013 Tham gia Bộ-ĐHQG-Sở
9 Phân tích đẳng hình học: sự hợp nhất giữa mô hình và mô phỏng các bài toán cơ học 2012-2014 Tham gia Nghiên cứu cơ bản-Bộ KHCN
10 Thiết kế kỹ thuật hoàn chỉnh thuyền lướt khí khí (Air-boat) hai chỗ ngồi 2012-2013 Tham gia Nhà nước
11 Nghiên cứu cải thiện tình trạng an toàn phương tiện thủy nội địa 2011-2012 Chủ nhiệm Cơ sở
12 Nghiên cứu chế tạo tàu đệm khí cỡ nhỏ 2010-2012 Tham gia ĐHQG loại B
13 Phát triển hai phương pháp phần tử hữu hạn thay thế cho bài toán cơ học vật thể rắn 2010-2012 Tham gia Nghiên cứu cơ bản-Bộ KHCN

Bài báo tạp chí/hội nghị khoa học đã công bố

TT Các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học
Tạp chí quốc tế
1 Ngoc-Huy Tran, Nguyen Nhut-Thanh Pham, Bao Hong-Vo Thai, Tat-Hien Le. Study on optimized guidance and robust control for the ship maneuvering. AETA 2015: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences – 465, 510-520 (2018) -ISBN/ISSN: 1876-1110
2 Nguyen Anh Tuan, Tat-Hien Le. Data processing assessment of the comfort of passengers on board for small passenger boat. AETA 2015: Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences – 371, 823-832 (2016) -ISBN/ISSN: 1876-1100
3 Nguyen Anh Tuan, Tat-Hien Le. Study of the effects of roll motion on transverse stability of a small boat. International Journal of Mechanical Engineering and Application – 3, 24-28 (2015) -ISBN/ISSN: 2330-0248
4 Loc V.Tran, ChienH.Thai, HienT.Le, BuntaraS.Gan, JaehongLee, H. Nguyen-Xuan. Isogeometric analysis of laminated composite plates based on a four-variable refined plate theory. Engineering Analysis with Boundary Elements – 47, 68-81 (2014) -ISBN/ISSN: 0955-7997
5 Tat-Hien Le, Vo Hoang Duy, Pham Nhat Phuong, Jong-Ho Nam. A Hybrid Genetic Algorithm – Sequential Quadratic Programing Approach for Canting Keel Optimization in Transverse Stability of Small Boat Design. Recent Advances in Electrical Engineering and Related Sciences Lecture Notes in Electrical Engineering – 282, 363-370 (2014) -ISBN/ISSN: 1876-1100
6 Thai-Hoang Chien, Nguyen-Xuan Hung, Thanh-Nhon Nguyen, Tat-Hien Le, Thoi-Trung Nguyen, Rabczuk Timon. Static, free vibration and buckling analysis of laminated composite Reissner-Mindlin plates using NURBS-based IGA approach.International Journal for Numerical Methods in Engineering – (91), 571-603 (2012) -ISBN/ISSN: 1097 – 0207
7 Jong-Ho Nam, Tat-Hien Le. Automatic interior space arrangement of mid-sized superyachts using a constraint-based genetic algorithm. Journal of Marine Science and Technology – (17), 481-492 (2012) -ISBN/ISSN: 1437 – 8213
8 Tat-Hien Le, Dong-Joon Kim. Application of a real-coded genetic algorithm for the fitting of a ship hull surface through a single non-uniform B-spline surface. Journal of Marine Science and Technology – (16), 226 – 239 (2011) -ISBN/ISSN: 1437 – 8213
9 Tat-Hien Le, Dong-Joon Kim, Kyong-Cheol Min and Sang-Woo Pyo. B-spline Surface Fitting using Genetic Algorithm.Journal of the Society of Naval Architects of Korea – (46), 87-95 (2009) -ISBN/ISSN: 1225-1143
Tạp chí trong nước
10 Phan Quốc Thiện, Bùi Khắc Huy, Lê Tất Hiển, Ngô Khánh Hiếu. Mô phỏng số chân vịt tàu thủy theo phương pháp đa vùng tham chiếu sử dụng Openfoam. Khoa học công nghệ Giao thông vận tải – 20, 56-60 (2016) -ISBN/ISSN: 1859-4263
11 Ngô Khánh Hiếu, Lê Tất Hiển. Đặc trưng hình học và đặc tính thủy động lực chân vịt phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ.Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ – K7, 110-115 (2015) -ISBN/ISSN: 1859-0128
12 Nguyen Anh Tuan, Le Tat Hien. Nghiên cứu chỉ số gây say sóng MSI trong chuyển động tàu. Tạp chí Phát triển Khoa học công nghệ – K7, 102-108 (2015) -ISBN/ISSN: 1859-0128
13 Vo Hoang Duy, Le Tat Hien, Nguyen Duy Anh, Jong Ho Nam. An application of combined algorithm of genetic algorithm and sequential quadratic programming to measure intact stability of ship. Giao Thông Vận Tải – 8, 63-66 (2015) -ISBN/ISSN: 2354-0818
14 Tat-Hien Le, Jong-Ho Nam . Canting keel optimization in transverse stability of small boat using genetic algorithm. Tạp chí Khoa học công nghệ GTVT – 7-8, 120-123 (2013) -ISBN/ISSN: 1859-4263
15 Lê Tất Hiển, Ngô Khánh Hiếu, Trần Hải, Nguyễn Thạch. Sử dụng năng lượng mặt trời dùng cho phương tiện thủy nội địa.Tạp chí Khoa học công nghệ GTVT – 7-8, 116-119 (2013) -ISBN/ISSN: 1859-4263
16 Ngô Khánh Hiếu, Lê Tất Hiển, Nguyễn Quốc Ý. Mô hình thuyền lướt khí hai chỗ ngồi thu nhỏ dung trong khảo sát thực nghiệm. Tạp chí Khoa học công nghệ GTVT – (4), (2013) -ISBN/ISSN: 1859-4263
17 Lê Tất Hiển, Lê Đình Tuân, Ngô Khánh Hiếu, Nguyễn Thiện Tống. Tiếp cận về thiết kế và chế tạo nguyên mẫu phương tiện cao tốc cỡ nhỏ đặc biệt. Tạp chí Khoa học công nghệ GTVT – 5-6, 101-107 (2013) -ISBN/ISSN: 1859-4263
18 Võ Trọng Cang, Lê Tất Hiển, Đoàn Minh Thiện. Về định hướng thiết kế một số mẫu tàu buýt sông ở TpHCM. Khoa học công nghệ GTVT – 9, 111-115 (2013) -ISBN/ISSN: 1859-4263
19 Lê Tất Hiển, Nguyễn Xuân Hùng, Võ Trọng Cang. Mô hình hóa bề mặt trong CAD/CAM dựa trên thuật toán Nurbs. Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ – ĐHQG TP.HCM – T. 14, S. 4K, 44-52 (2011) -ISBN/ISSN: 1859-0128
Hội nghị quốc tế
20 Tat-Hien Le, Ngo Khanh Hieu, Jong-Ho Nam. An appication of optimization techniques for controllable pitch propeller by integration of computational hydrodynamic coefficients. SEATUC – TpHCM , (2017)
21 Tat-Hien Le. A hull form design approach of an electric boat for inland waterways. SEATUC – HCMC , 340-345 (2017)
22 LeTat Hien, Tran Vinh Loc and Thai Hoang Chien. AN APPLICATION OF CONCENTRATION OF LOADS ON A SHIP STRUCTURE USING IN ISOGEOMETRIC ANALYSIS. International Conference on Advances in Computational Mechanics – Hochiminh , 800-808 (2012)
23 Vo Trong Cang, Tat-Hien Le. Modeling of Ship Surface with Non Uniform B-Spline. MultiConference of Engineers and Computer Scientists – HongKong , (2011)
Hội nghị trong nước
24 Tat-Hien Le, Tuan Le-dinh. Phân tích thực nghiệm lắc ngang và rung động trong thiết kế hình dáng tàu nhỏ dùng động cơ điện. Hội nghị KHCN toàn quốc về Cơ khí – Động lực – TpHCM , 43-47 (2017)
25 Lê Đình Tuân, Lê Tất Hiển. Về các tiêu chuẩn dao động áp dụng trong kiểm soát dao động tàu du lịch cỡ nhỏ sử dụng động cơ điện. HỘI NGHỊ KH&CN TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ – ĐỘNG LỰC – Hà Nội , 318-322 (2016)
26 LeTat Hien, Tran Vinh Loc and Thai Hoang Chien . CONCENTRATED LOAD ACTING ON SHIP’S STRUCTURE USING ISOGEOMETRIC ANALYSIS. Hội nghị Cơ học Toàn quốc lần thứ IX – Hanoi , (2012)