Đề tài khoa học:

TT Các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học Thời gian Chủ nhiệm Cấp quản lý
1 Nghiên cứu xây dựng phần mềm tối ưu hóa chu kỳ sửa chửa thiết bị vận tải 2014-2015 Tham gia ĐHQG loại C
2 Thiết kế và chế tạo hệ thống thực nghiệm cân bằng động chân vịt 2014-2014 Tham gia Trường – Đặt hàng
3 Nghiên cứu, xây dựng hệ thống hỗ trợ mô phỏng số trong đóng tàu 2012-2013 Tham gia Bộ-ĐHQG-Sở
4 Thiết kế Thi Công tàu thủy theo Hướng Số Hóa 2008-2009 Chủ nhiệm Cơ sở

Bài báo tạp chí/hội nghị khoa học đã công bố:

TT Các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học
Tạp chí quốc tế
1 Vo trong Cang, Vo Anh Dung, Doan Minh Thien, Vu Ngoc Bich. Implementation of the Computerized Maintenance Management Systems (CMMS) for the Maritime Industry.. Lecture notes in Engineering & Computer Science – 2189. (IMECS 2011), 1103-1106 (2011) -ISBN/ISSN: 2078-0958 (Print) /
2 Cang Vo Trong, Dung Vo Anh, Thien Doan Minh. Using 3D-CAD for Simulation-based Production in Shipbuilding. Lecture notes in Engineering & Computer Science – Vol III (IMECS 2010), (2010) -ISBN/ISSN:
Tạp chí trong nước
3 Võ Trọng Cang, Vũ Ngọc Bích,Đoàn Minh Thiện, Võ Anh dũng. Ứng Dụng hệ thống quản lý bảo dưỡng cho đội tàu. Tạp Chí Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ – K4-2011, tập 14, 65-72 (2011) -ISBN/ISSN: ISSN 1859-0128
4 Đoàn Minh Thiện, Trần Nguyễn Nguyên Khôi, Lê Đình Tuân, Võ trọng Cang. Thiết kế thi công tàu thuỷ theo hướng số hoá. Tạp chí Phát triển KH&CN (ĐHQG TPHCM) – tập 14, số K4-2011, 53-64 (2011) -ISBN/ISSN: 1859-0128
Hội nghị quốc tế
5 Cang Vo Trong, Dung Vo Anh, Thien Doan Minh. Using 3D-CAD for simulation-based production in shipbuilding.Proceedings of the International Muti conference of Engineers and Computer scientists (IMECS 2010); March 2010, HongKong – Hong Kong , (2010)
6 Vo Trong Cang, Vo Anh Dung, Doan Minh Thien, Vu Ngoc Bich. Implementation of the Computerized Maintenance Management Systems (CMMS) for the Maritime Industry. International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2011; 16-18 March, 2011, Hong Kong. – Hong Kong , (2010)
Hội nghị trong nước
7 Vo Trong Cang, Vo Anh Dung, Đoan Minh Thien. Application of Simulation-based Production in Shipbuilding. Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần 1; 4/2010, Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM – TP. Hồ Chí Minh , (2010)
8 Võ Trọng Cang, Võ Anh Dũng, Đoàn Minh Thiện. Using 3D CAD for simulation-based production in shipbuilding. Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 11, 10/2009, Đại học Bách Khoa TP.HCM – Hồ Chí Minh , 121-126 (2009)
9 Đoàn minh Thiện, Lê Hoàng Chân, Võ trọng Cang, Hoàng hữu Chung, Nguyễn Vương Chí.. Chương trình tính toán thiết kế chân vịt . Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học Thủy Khí và công nghệ mới, 24-25/7/2001, Lăng cô, – Huế , 444-449 (2001)
10 Võ trọng Cang, Đoàn minh Thiện, Trần công Nghị. Về tính sức cản tàu cao tốc . Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học Thủy Khí và công nghệ mới, 24-25/7/2001, Lăng cô. – Lăng cô, Huế , 1-6 (2001)