Mảng nghiên cứu chuyên sâu:

  • Ô tô – máy động lực
  • Thiết kế thiết bị, động lực tàu

Đề tài khoa học:

TT Các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học Thời gian Chủ nhiệm Cấp quản lý
1 Giải pháp tăng cường ổn định đò ngang 2016-2018 Chủ nhiệm Trường
2 Thiết kế tuyến hình tàu khách hai thân theo hướng giảm sức cản nóng sóng, phù hợp với đồng bằng sông Cửu Long 2006-2010 Chủ nhiệm Cơ sở
3 Nghiên cứu khả năng thay thế nhiên liệu sạch (Diesel – Dầu dừa) cho các loại động cơ tàu sông cỡ nhỏ ở Nam Bộ 2004-2005 Chủ nhiệm Cơ sở

Bài báo tạp chí/hội nghị khoa học đã công bố

TT Các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học
Tạp chí trong nước
1 Võ Trọng Cang, Đoàn Minh Thiện, Nguyễn Vương Chí, Trần Văn Ta, Nguyễn Hoài Vũ.. Xây dựng hệ thống bảo dưỡng dự phòng với phân tích cây hư hỏng áp dụng cho hệ thông truyền động trên tàu. Khoa học công nghệ giao thông vận tải.- 22-02/2017, 26-30 (2017) -ISBN/ISSN: 1859-4263
2 Nguyễn Vương Chí, Nguyễn Thuý Quỳnh Loan. Ứng dụng QFD trong cải tiến thiết kế các chi tiết trong bảng điều khiển xe. Khoa học công nghệ giao thông vận tải – 19 – 05/2016, 36-40 (2016) -ISBN/ISSN: 1859-4263
Hội nghị quốc tế
3 Nguyen Vuong Chi, Nguyen Thuy Quynh Loan. QFD application in improving car dashboard design. 5TH WCSET-2016 – Ho Chi Minh City , 327-330 (2016)
Hội nghị trong nước
4 Phạm Nguyễn Nhựt Thanh , Trần Ngọc Huy , Nguyễn Vương Chí , Trần Văn Tạo . NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN CHO TÀU DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA NHIỄU ĐO LƯỜNG . Hội nghị Khoa học Công nghệ GTVT lần IV – HCM , 14-21 (2018)
5 Nguyễn Vương Chí, Trần Văn Tạo. Tính toán ổn định đò ngang thân kép. Hội Nghị Khoa học Công nghệ Toàn Quốc về Cơ Khí – Động lực 2017 – HCM City , 405-409 (2017)
6 Nguyễn Vương Chí, Trần Văn Tạo. Phương án tăng cường ổn định đò ngang. Hội nghị Khoa học Công nghệ Toàn Quốc về Cơ Khí – Động lực 2017 – HCM City , 411-415 (2017)
7 Nguyễn Vương Chí, Lê Hoàng Nhân. Thiết kế hệ thống nước dằn trên tàu dịch vụ dàn khoan. Hội nghị Khoa học Công nghệ lần 14 – HCM City , 239-243 (2015)
8 Nguyễn Vương Chí, v.v. Nghiên cứu tính chất nhiệt động lực học của động cơ Vikyno-01 xylanh sử dụng nhiên liệu biodiesel dầu dừa. Hội nghị Khoa học Công nghệ lần 9, 10/2005 – HCM city , pp.83-87 (2005)
9 Nguyễn Vương Chí, v.v. Mô phỏng chu trình công tác của động cơ diesel khi dùng nhiên liệu diesel và nhiên liệu biodiesel dầu dừa. Hội nghị Khoa học Công nghệ lần 9, 10/2005 – HCM city , pp.88-93 (2005)
10 Nguyễn Vương Chí, v.v. Thiết kế tàu khách hai thân chạy tuyến TP. Hồ Chí Minh – Đồng bằng Sông Cửu Long. Hội nghị Khoa học Công nghệ lần 8, 4/2002 – HCM city , pp.181-186 (2002)
11 Nguyễn Vương Chí, v.v. Giải pháp về hệ thống cứu hộ lũ lụt Đồng bằng Sông Cửu Long. Hội nghị Nghiên cứu khoa học trẻ Bách Khoa lần 3, 6/2001 – HCM city , pp.363-369 (2001)