TS. Trần Hải (Dr. Eng)

Head of Laboratory of

Naval Architecture & Marine Eng. Dept.

Email: haitran@hcmut.edu.vn

O: +84-28 3.864 7256 (Ext. 5655)

Research objectives:

  • Mechanics of material in general
  • Impact problem in general
  • Inverse analysis for impact force reconstruction
  • Absorbing impact energy structures/crash-worthiness structures/thin-walled structures applied to transportation vehicles

Publications:

TT Các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học
International journal papers
1 Hai Tran, Hirotsugu Inoue. Development of wavelet deconvolution technique for impact force reconstruction: Application to reconstruction of impact force acting on a load-cell. International Journal of Impact Engineering (IJIE) – Vol. 122, 137-147 (2018) – ISBN/ISSN: 0734-743X

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734743X18302227

2 Hai Tran, Hirotsugu Inoue. Impact Force Reconstruction Using Wavelet Deconvolution Technique. ASEAN Engineering Journal (AEJ) – Vol. 8, No.1, 53-66 (2018) – ISBN/ISSN: 2586-9159

http://www.aseanengineering.net/aej/issue/2018-v8-no1/53-66%20IMPACT%20FORCE%20RECONSTRUCTION%20USING%20WAVELET%20DECONVOLUTION%20TECHNIQUE.pdf

International Conferences(peer reviewed)
3 Hai Tran, Hirotsugu Inoue. Development and Application of Wavelet Deconvolution Technique for Impact Force Reconstruction. 2nd International Conference on Impact Loading of Structures and Materials (ICILSM) – XI’AN, China, (2018)

Note: Abstract book

4 Hai Tran, Hirotsugu Inoue. Reconstruction of Impact Force with Wavelet Deconvolution Technique. The 64th National Congress of Theoretical and Applied Mechanics (NCTAM64) – Tokyo, Japan, (2017)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/japannctam/64/0/64_OS11-01-03/_article

5 Hai Tran, Hirotsugu Inoue. Impact Force Reconstruction Using Wavelet Deconvolution Technique. Proceedings of the 9th Regional Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering (RCMME) – Vientina, Laos, (2017)

Note: Abstract book

6 Hai Tran, Leonardo Gunawan, Sigit P. Santosa, Annisa Jusuf, Ichsan Setya Putra. High Velocity Impact Loading on Thin-walled Structures. The 7th AUN/SEED-Net Regional Conference in Mechanical and Manufacturing Engineering (RCMME) 2014 – HaNoi, VietNam, (2014)

Note: Abstract book

Tạp chí trong nước
7 Lê Đình Tuân, Trần Hải. Kiểm soát dao động thân tàu khi thử tàu theo tiêu chí đáp ứng dao động. Tạp chí phát triển KH&CN – Số 18, tập K8, 51-58 (2015) 
8 Lê Tất Hiển, Ngô Khánh Hiếu, Trần Hải, Nguyễn Thạch. Sử dụng năng lượng mặt trời cho phương tiện thuỷ nội địa. Tạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM) – Số 7-8, 116-119 (2013) – ISBN/ISSN:
Hội nghị trong nước
9 Trần Hải. Đóng tàu sử dụng phương pháp hút chân không. Hội nghị khoa học trẻ thành phố HCM lần 1 – Hồ Chí Minh, (2012)
10 Trần Hải. Công nghệ hút chân không trong đóng tàu đệm khí cỡ nhỏ. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ 11 – Hồ Chí Minh, (2011)