TS. Trần Hải (Dr. Eng)

Head of Laboratory of

Naval Architecture & Marine Eng. Dept.

Email: haitran@hcmut.edu.vn

O: +84-28 3.864 7256 (Ext. 5655)

Research objectives:

  • Mechanics of material in general
  • Impact problem in general
  • Inverse analysis for impact force reconstruction
  • Absorbing impact energy structures/crash-worthiness structures/thin-walled structures applied to transportation vehicles

Membership

  • 2017-current: member of International Society of Impact Engineering (http://www.impacteng.org/impactengorg/)

Reviewer for:

  • Applied Mathematical Modelling (https://www.journals.elsevier.com/applied-mathematical-modelling)
  • SEATUC (http://plus.shibaura-it.ac.jp/)

Publications:

Các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học
Hai Tran, Hirotsugu Inoue. Further development and experimental verification of wavelet deconvolution technique for impact force reconstruction. Mechanical and Signal Processing (MSSP) – Vol. 148, (2021) – ISBN/ISSN: 0888-3270

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0888327020305513?dgcid=author

Hai Tran, Hirotsugu Inoue. Development of wavelet deconvolution technique for impact force reconstruction: Application to reconstruction of impact force acting on a load-cell. International Journal of Impact Engineering (IJIE) – Vol. 122, 137-147 (2018) – ISBN/ISSN: 0734-743X

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0734743X18302227

Hai Tran, Hirotsugu Inoue. Impact Force Reconstruction Using Wavelet Deconvolution Technique. ASEAN Engineering Journal (AEJ) – Vol. 8, No.1, 53-66 (2018) – ISBN/ISSN: 2586-9159

http://www.aseanengineering.net/aej/issue/2018-v8-no1/53-66%20IMPACT%20FORCE%20RECONSTRUCTION%20USING%20WAVELET%20DECONVOLUTION%20TECHNIQUE.pdf

International Conferences(peer reviewed)
Hai Tran, Hirotsugu Inoue. Development and Application of Wavelet Deconvolution Technique for Impact Force Reconstruction. 2nd International Conference on Impact Loading of Structures and Materials (ICILSM) – XI’AN, China, (2018)

Note: Abstract book

Hai Tran, Hirotsugu Inoue. Reconstruction of Impact Force with Wavelet Deconvolution Technique. The 64th National Congress of Theoretical and Applied Mechanics (NCTAM64) – Tokyo, Japan, (2017)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/japannctam/64/0/64_OS11-01-03/_article

Hai Tran, Hirotsugu Inoue. Impact Force Reconstruction Using Wavelet Deconvolution Technique. Proceedings of the 9th Regional Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering (RCMME) – Vientina, Laos, (2017)

Note: Abstract book

Hai Tran, Leonardo Gunawan, Sigit P. Santosa, Annisa Jusuf, Ichsan Setya Putra. High Velocity Impact Loading on Thin-walled Structures. The 7th AUN/SEED-Net Regional Conference in Mechanical and Manufacturing Engineering (RCMME) 2014 – HaNoi, VietNam, (2014)

Note: Abstract book

Tạp chí trong nước
Lê Đình Tuân, Trần Hải. Kiểm soát dao động thân tàu khi thử tàu theo tiêu chí đáp ứng dao động. Tạp chí phát triển KH&CN – Số 18, tập K8, 51-58 (2015) 
Lê Tất Hiển, Ngô Khánh Hiếu, Trần Hải, Nguyễn Thạch. Sử dụng năng lượng mặt trời cho phương tiện thuỷ nội địa. Tạp chí KHCN Giao thông Vận tải (ĐHGTVT TpHCM) – Số 7-8, 116-119 (2013) – ISBN/ISSN:
Hội nghị trong nước
Trần Hải. Đóng tàu sử dụng phương pháp hút chân không. Hội nghị khoa học trẻ thành phố HCM lần 1 – Hồ Chí Minh, (2012)
Trần Hải. Công nghệ hút chân không trong đóng tàu đệm khí cỡ nhỏ. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ 11 – Hồ Chí Minh, (2011)