THÔNG TIN KHOA HỌC

(Dành cho cán bộ tham gia đào tạo SĐH tại Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Tp.HCM)

 1. Họ và tên: Trần Văn Tạo
 2. Ngày tháng năm sinh: 14-11-1976
 3. Khoa: Khoa Kỹ thuật Giao thông, Bộ môn: Kỹ thuật Tàu thủy
 4. Điện thoại liên hệ: 08-38638913
 5. Email: tao.tranvan@hcmut.edu.vn
 6. Học vị: Thạc sĩ
 7. Nước tốt nghiệp:
 8. Ngành:
 9. Chuyên ngành: Kỹ thuật chế tạo máy
 10. Chức danh khoa học:
 11. Lĩnh vực chuyên môn hiện tại: Kỹ thuật tàu thủy
 12. Các hướng nghiên cứu chính:
  • ROV Thiết bị lặn điều khiển có dây
  • Công trình nhà nổi, phương tiện sông
  • – Thiết kế tàu thủy; – Tính năng tàu thủy; – Kết cấu tàu thủy; – Risk Base methology.

 

 1. Số LATS đã hướng dẫn thành công / đang hướng dẫn tại trường Đại học Bách khoa Tp.HCM (từ năm 2004): 0 / 0
 2. Số LVThS đã hướng dẫn thành công tại trường Đại học Bách khoa Tp.HCM (từ năm 2004): 0
 3. Giảng dạy các môn học Sau đại học:
 4. Các công trình khoa học đã công bố trong 3 năm gần đây:

Đề tài khoa học

TT Các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học Thời gian Chủ nhiệm Cấp quản lý Nghiệm thu
1. Thiết kế tuyến hình tàu hai thân theo hướng giảm sức cản sóng 2006-2006 Tham gia Cơ sở x
2. Tính toán số dao động hệ trục tàu thủy T-GT-2005-10 2005-2005 Tham gia Cơ sở x
3. Thiết Kế Quy Trình Thiết Kế Tự Động Tàu Thuỷ Phục Vụ Công Tác Đóng Mới 2004-2004 Tham gia Cơ sở x

Bài báo tạp chí/hội nghị khoa học đã công bố

TT Các bài báo, tạp chí, hội nghị khoa học
Tạp chí trong nước
1. Trần Văn Tạo. Nghiên cứu ổn định tai nạn tàu biển. Khoa học CN Giao thông vận tải – 7+8, 133 (2013) -ISBN/ISSN: 1859-4263
2. Trần Văn Tạo, v.v. Thiết kế mô phỏng kết cấu tàu thủy. Thiết kế mô phỏng kết cấu tàu thủy – tập 4, số 8&9, (2001) -ISBN/ISSN:
3. Trần Văn Tạo, v.v. Thiết kế mô phỏng Hình dạng tàu thuỷ. Tạp chí Phát triển KH&CN – tập 4, số 5&6, (2001) -ISBN/ISSN:
Hội nghị quốc tế
4. Tat-Hien Le, Van-Tao Tran . A HULL FORM DESIGN APPROACH OF AN ELECTRIC BOAT FOR INLAND WATERWAYS.SEATUC 2017 – Ho Chi Minh , (2017)
Hội nghị trong nước
5. Trần Văn Tạo, Nguyễn vương Chí. Tính toán ổn định đò ngang hai thân kép. HNKH Công nghệ toàn quốc về Cơ khí động lực – HCM , (2017)
6. Nguyễn Vương Chí, Trần Văn Tạo. Phương án tăng cường ổn định đò ngnang. HNKH Công nghệ toàn quốc về Cơ khí động lực – HCM , (2017)
7. Trần Văn Tạo. Nghiên cứu chế tạo thiết bị đẩy định bước. Hội nghị khoa học và công nghệ bách khoa lần thứ 14 – hồ chí minh , 171 (2015)
8. Trần Văn Tạo. Nghiên cứu thiết bị lặn điều khiển dây – ROV. Hội nghị Khoa học và công nghệ Bách khoa lần thứ 14 – Hồ chí minh , 204 (2015)
9. Trần Văn Tạo, v.v. Nghiên cứu dao động hệ động lực tàu thủy. Hội nghị Khoa học Bách khoa lần 10 – , (2004)